Bankroll

Med bankroll så menar man den summa pengar som finns tillhands på spelkontot för att spela med.