Fem regler som alla ansvarsfulla spelare bör följa